انواع تسمه نقاله مدولار

قیمت نوار نقاله
قیمت نوار نقاله
مارس 24, 2020
فیدر نوارنقاله
فیدر نوارنقاله
مارس 24, 2020
نمایش همه

انواع تسمه نقاله مدولار

انواع تسمه نقاله مدولار

انواع تسمه نقاله مدولار

انواع تسمه نقاله مدولار

 تسمه نقاله مدولار مسطح GMF1

از این نوار نقاله برای موارد ذیل استفاده می گردد:

۱-انتقال کالا در سطح افقی بین دو نقطه سالن تولید

۲-آبچکان یا خشک کردن محصول در طی مسیر

۳-کنترل و تفکیک محصول

تسمه نقاله مدولار مسطح با فن دمنده GMF2

از این نقاله به منظور کنترل و بازبینی و خشک یا خنک کردن محصول استفاده می گردد.

تسمه نقاله مدولار دو طبقه CMF3

این نقاله دو طبقه معمولا برای رفت محصول و برگشت ضایعات حاصله در شرایطی که فضای مفید محدود می باشد طراحی شده است.

تسمه نقاله مدولار با نوار CMF4

از این نقاله معمولا در صنایع کنسرو و آشامیدنی ها در نقاط مختلف خط تولید استفاده می شود.

تسمه نقاله مدولار ۳ طبقه CMF5

از این نقاله معمولا برای خنک کردن یا خشک کردن کالا در فضای کم به صورت رفت و برگشت استفاده می شود و محصول در انتهای مسیر هر نقاله به نقاله زیرین منتقل شده و مسیر معکوس را طی می نماید.

تسمه نقاله مدولار شیبدار دو مرحله ای CMAS1

از این نقاله به منظور جابجایی در ارتفاع استفاده می شود و محصول با کمک اسلت های نوار در سطح شیبدار به ارتفاع بالاتر منتقل می گردد.متناسب با شکل و حجم محصول از اسلت های مختلف استفاده می شود و در صورت لزوم در دو طرف دستگاه گاردهای نگه دارنده نصب می شود تا از ریزش محصول جلوگیری شود.

تسمه نقاله مدولار شیبدار یک مرحله ای CMAS2

از این نقاله به منظور جابجایی در ارتفاع استفاده می شود و محصول با کمک اسلت های نوار در سطح شیبدار به ارتفاع بالاتر منتقل می گردد.متناسب با شکل و حجم محصول از اسلت های مختلف استفاده می شود ودر صورت لزوم در دو طرف دستگاه گاردهای نگه دارنده نصب می شود تا از ریزش محصول جلوگیری شود.

 تسمه نقاله مدولار GMS3

این تسمه نقاله دارای مخزن استیل جهت دپوی مواد اولیه یا محصول نیمه فرآوری شده است که با هربار شروع به کار دستگاه مقداری از محصول داخل مخزن را توسط نقاله به واحد بعدی انتقال می دهد. هم چنین به واسطه وجود گریتینگ های متعدد در اطراف نقاله امکان شستشوی کامل دستگاه در انتهای کار فراهم می باشد.

 تسمه نقاله مدولار CMM1

این تسمه نقاله ترکیبی از چند نقاله مختلف است که به منظور عمل آوری و فرآوری محصول متناسب با خط تولید و نیاز مشتری طراحی گردیده است و پس از دریافت مواد اولیه و انجام عملیات، محصول آماده شده و ضایعات حاصله هریک به تفکیک از قسمت های مختلف، تحویل واحد مربوطه می گردد.

تسمه نقاله مدولار ۴ طبقه (ترکیبی) CMF6

از این نقاله برای عمل آوری و فرآوری محصول و سپس تفکیک به اجزاء مختلف استفاده می شود.محصول از طبقه دوم توسط کاربران برداشته شده و پس از فرآوری و تفکیک روی استندهای کناری به طبقات ۱و۲و۴ منتقل می گردد.در این نقاله امکان تفکیک کالا به حداقل هشت جزء متفاوت می باشد.

تسمه نقاله گردشی (اسپیرال) L (نود درجه) CMR1

از این نقاله جهت جابجایی در مسیرهای غیر مستقیم استفاده می شود.در نقاله های L دو طبقه همین عمل جابجایی در دو مسیر رفت محصول و برگشت ضایعات انجام می پذیرد.

تسمه نقاله گردشی S (اسپیرال) CMR2

از این نقاله جهت جابجایی در مسیرهای غیر مستقیم که مانعی در مسیر باشد استفاده می شود.

در نقاله های S دو طبقه همین عمل جابجایی در دو مسیر رفت محصول و برگشت ضایعات انجام می پذیرد.

تسمه نقاله گردش (اسپیرال) CMFS

از این نقاله در موارد ذیل استفاده می شود:

۱-در مواقعی که گرم یا سرد کردن محصول در محفظه محدود مورد نظر می باشد.

۲-در مواقعی که جابجایی کالا در ارتفاع (از پایین به بالا یا برعکس) مد نظر باشد و جای کافی برای استفاده از نقاله های شیب دار وجود ندارد.

تسمه نقاله مدولار اصلاح وتفکیک CMF7

از این نقاله معمولا به منظور اصلاح وتفکیک کالا استفاده می شود.کاربران پس از اصلاح محصول به روی استندهای دو طرف نقاله بالایی، آن را از طریق قیف ها به نقاله زیرین منتقل می نمایند.

 تسمه نقاله مدولار GMF8

این دستگاه از دو نقاله متصل به هم تشکیل شده است که محصول پس از شستشو و آبچک به نوار زیرین که طول بیشتری دارد منتقل می شود و در نیمه دومِ این نوار کاربران روی استند کناری دستگاه اقدام به چیدمان محصول در ظروف مربوطه می نمایند و سپس آن ها را روی نقاله بالایی قرار داده تا به سمت دستگاه سلفون کش منتقل گردد.

 تسمه نقاله مدولار GMF9

این نقاله ویژه برش و سرزنی میوه جاتی همچون هویج یا خیار طراحی شده است و دارای جایگاه ویزه قرارگیری محصول و گارد راهنمایی برش می باشد.