تسمه نقاله انتقال مواد غذایی

ساخت تسمه نوار انتقال مواد
ساخت تسمه نوار انتقال مواد
مارس 25, 2020
تسمه نقاله صنعتی
تسمه نقاله صنعتی
مارس 25, 2020
نمایش همه

تسمه نقاله انتقال مواد غذایی

تسمه نقاله انتقال مواد غذایی

تسمه نقاله انتقال مواد غذایی

تسمه نقاله انتقال مواد غذایی

تسمه نقاله انتقال مواد غذایی با چندین شکل ظاهری قابل تعریف و نام گذاری می باشد که از جمله:

تسمه نقاله انتقال مواد غذایی پی وی سی ( P.V.C) پشت پلی استر

تسـمه نقاله ای که دو روی آن پی وی سی (P.V.C ) یا پشت صاف و یا پـشـت شـطرنجی

تسمه نقاله انتقال مواد غذایی گریـپ پـی وی سی ( P.V.C) پشت پلـی اسـتر

تسمه نقاله انتقال مواد غذایی دو رو پلی استر مورد استفاده در صنایع نان و آرد و همین طور بیسکویت و کـلوچه