تسمه نقاله آجدار وی V شکل

نوارنقاله آج دار
نوارنقاله آج دار
مارس 25, 2020
فروش نوار نقاله
فروش نوار نقاله
مارس 25, 2020
نمایش همه

تسمه نقاله آجدار وی V شکل

تسمه نقاله آجدار وی V شکل

تسمه نقاله آجدار وی V شکل

تسمه نقاله آجدار وی V شکل

تسمه نقاله آجدار وی شکل V برای مصارف خاص و بر اساس زاویه شیب حمل نوع بار مورد استفاده قرار می گیرد. تسمه نقاله آجدار وی شکل V با ارتفاع و عرض خاص و فواصل ۱۰ سانتیمتر تکرار شده و زاویه تسمه نقاله آجدار وی شکل V شکل۱۱۰ درجه می باشد.