تسمه انتقال مواد

خطوط انتقال مواد
خطوط انتقال مواد
مارس 25, 2020
ساخت تسمه نوار انتقال مواد
ساخت تسمه نوار انتقال مواد
مارس 25, 2020
نمایش همه

تسمه انتقال مواد

تسمه انتقال مواد

تسمه انتقال مواد

تسمه انتقال مواد

تسمه نقاله انتقال مواد صنعتی

تسمه نقاله انتقال مواد صنعتی : حرارت مداوم و کشیدگی اجتناب ناپذیر شرایط دشواری را برای تسمه نقاله انتقال مواد صنعتی پدید می آید.  به دلیل هزینه‌های بالقوه زیادی که بر اثر پارگی تسمه نقاله‌ انتقال مواد صنعتی در کارخانه‌های صنعتی به وجود می‌آید می‌بایست از تسمه نقاله‌هایی استفاده نمود که از طول عمر مناسبی برخوردار باشند. از این رو برخی گریدهای تسمه نقاله مواد صنعتی در شرایط سخت کاری و دمای بسیار زیاد، تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد هم عملکرد مناسبی دارند.

از آنجا که ایمنی از اهمیتی اساسی در صنعت برخوردار است، در کارخانه های صنعتی می‌بایستی از تسمه نقاله‌ انتقال مواد صنعتی ای استفاده نمود که واجد مقاومت در برابر آتش هستند؛ و به‌طور کل در صنعت باید تسمه نقاله‌ انتقال مواد صنعتی ای با پوشش‌های مقاوم در برابر عواملی چون ساییدگی، بریدگی (پارگی) استفاده نمود که تا انتقال مواد تا محل اجرا فرایند صنعتی را در شرایط عملیاتی در بر گیرد.